Cara Mengatasi Msvcp140.dll Missing

Error Msvcp140.dll Missing biasanya akan muncul pada windows 7/10 ketika pengguna melakukan pemasangan aplikasi ataupun game. Maksud pesan error tersebut adalah menunjukkan apabila kode Msvcp140.dll telah hilang sehingga aplikasi tidak dapat dijalankan seperti semula. Cara … Read more